Цени на счетоводно обслужване , счетоводни услуги

Цени на счетоводно обслужване , счетоводни услуги

Цени на счетоводно обслужване

Цена на услугата „СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ“

Цената на абонаментните счетоводни услуги зависи  от няколко основни характеристики:


цени на счетоводно обслужванеБрой документи на месец- Всяко счетоводно осчетоводяване, което документира стопански операции – приходни фактури, разходни фактури, брой на банковите транзакции, платежни нареждания, Приходен касов ордер – ПКО, Разходен касов ордер – РКО, начисления на заплати и др. цени счетоводно обслужване


 • услуги, търговия- търговия на дребно, търговия на едро, търговия и услуги, производство
 • Регистрация по ЗДДС цени на счетоводно обслужване
 • Внос, Износ, ВОП, ВОД цени на счетоводно обслужване
 • Брой на персонала – персонал назначен на трудов договор, персонал назначен на граждански договор, самоосигуряващи се лица
 • Брой на банкови сметки-левови и валутни, брой транзакции по тях, online банкиране
 • Дълготрайни активи – изготвяне на амортизационен план ени счетоводно обслужванеЦени на счетоводно обслужване

Документооборот месечно – цени на счетоводно обслужване

Нерегистрирани фирми по ЗДДС

 • Фирми с персонал
  Среден бизнес
 • 140-180 лв.
  на месец
 • до 5 човека на трудов договор
 • осигуряване на собственика
 • малък обем документи
 • до 20 документа на месец, приходни и разходни документи
 • Фирми с персонал
  До 5 човека на трудов договор
 • 180-290 лв
  на месец
 • осигуряване на собствениците
 • среден обем документи
 • до 40 документа на месец, приходни и разходни документи

 

Регистрирани фирми по ЗДДС

цени на счетоводно обслужване

 • Фирми с персонал
  Среден бизнес
 • 200-270 лв.
  на месец
 • до 5 човека на трудов договор
 • осигуряване на собственика
 • малък обем документи
 • до 20 документа на месец, приходни и разходни документи
 • Фирми с персонал
  До 5 човека на трудов договор
 • 270 -400 лв
  на месец
 • осигуряване на собствениците
 • среден обем документи
 • до 40 документа на месец, приходни и разходни документи

Посочените цени за счетоводно обслужване са ориентировъчни. След провеждане на среща, запознаване с дейността на фирмата и в зависимост от сложността на счетоводното обслужване цената ще бъде допълнително обсъдена. Фирми с по-голям документооборот и сложност на счетоводното обслужване получават оферта след допълнително запознаване със счетоводната им документация.

СТАРТИРАЩИ КОМПАНИИ /ДО 5 ДОКУМЕНТА НА МЕСЕЦ/ – ПЪРВИТЕ  ДВА МЕСЕЦА БЕЗПЛАТНО

ТРЗ И ЛИЧЕН СЪСТАВ цени– за персонал до 5 човека на постоянен трудов договор 60 лева, плюс 10 лева за всяко следващо новонаето лице. В цената се включва подаване на уведомления в НАП за назначаване и освобождаване, изготвяне на месечна ведомост за заплати, платежни нареждания, декларации обр.1 и обр.6.,  служебни бележки, документи при напускане.

Еднократни такси, цени на счетоводно обслужване

 • Годишно данъчно и счетоводно приключване – едномесечно възнаграждение според индивидуалната ценова категория
 • Публикуване на Годишен Финансов Отчет в Търговския Регистър с включени такси 80 лв.
 • Данъчни ревизии от НАП и счетоводни одити – 150 лв – изготвяне на документацията, предаване, представителна функция с постоянно присъствия на специалист счетоводител
 • Проверки от институциите – 40 лв. за всеки отделен случай.
 • Актуално състояние и Удостоверение за липса на данъчни задължения – 50 лв.

Регистрация на фирма – Цени:

Регистрация на ЕТ – 260 лв. + 1 месец безплатно счетоводно обслужване

Регистрация на ООД – 350 лв. + 1 месец безплатно счетоводно обслужване

Регистрация на ЕООД – 350 лв. + 1 месец безплатно счетоводно обслужване

Счетоводна къща КИРИЛОВА
Цени на счетоводно обслужване , счетоводни услуги
User Rating
5 based on 1 votes
Вид услуги
Цени на счетоводно обслужване , счетоводни услуги
Контакти
Цени на счетоводно обслужване , счетоводни услуги,
ж.к. Младост,София,София-1000,
Telephone No.0876501976
Адрес
гр. София, ж.к. Младост
Описание
Счетоводна къща Кирилова предлага пълно счетоводно обслужване. Достъпни цени за счетоводно обслужване , счетоводни услуги за стариращ бизнес. С нас упеха Ви е гарантиран!

Вашият коментар