Цени на счетоводно обслужване , счетоводни услуги

Цени на счетоводно обслужване , счетоводни услуги

Цени на счетоводно обслужване

Цена на услугата „СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ“

Формиране на цени на счетоводно обслужване


цени на счетоводно обслужванеТова са всички приходни фактури, разходни фактури, брой на банковите транзакции /банкови бордера/, платежни нареждания, Приходен касов ордер – ПКО, Разходен касов ордер – РКО, начисления на заплати и други


цени на счетоводно обслужванеТова е стопанската дейност на фирмата като цяло. Тя може да бъде свързана с услуги, търговия /търговия на дребно, търговия на едро/, производство. Важна особеност имат фирмите, които се занимават с търговия с хранителни продукти


Счетоводна къща КИРИЛОВА
Счетоводна къща КИРИЛОВА

 • Регистрация по ЗДДС
 • Внос, Износ, ВОП, ВОД
 • Брой на персонала – персонал назначен на трудов договор, персонал назначен на граждански договор, брой самоосигуряващи се лица
 • Брой на банкови сметки- левови и валутни разплащателни сметки, брой транзакции по тях, online банкиране
 • Дълготрайни активи – изготвяне на амортизационен план – данъчен и счетоводен амортизационен план


Цени на счетоводно обслужване

Нерегистрирани фирми по ЗДДС

 • Фирми с персонал
 • 140-180 лв
  на месец
 • Oсигурява се собственика
 • До 5 човека на трудов договор
 • Mалък обем документи
 • До 20 документа на месец
 • Една левова банкова сметка
 • Една валутна банкова сметка
 • Запитване
 • Фирми с персонал
 • 180-290 лв.
  на месец
 • Oсигурява се собственика
 • До 5 човека на трудов договор
 • Среден обем документи
 • До 40 документа на месец
 • Две левови банкови сметки
 • Две валутни банкови сметки
 • Запитване

 

Цени на счетоводно обслужване

Регистрирани фирми по ЗДДС

 

 • Фирми с персонал
 • 200-270 лв
  на месец
 • Oсигурява се собственика
 • До 5 човека на трудов договор
 • Mалък обем документи
 • До 20 документа на месец
 • Една левова банкова сметка
 • Една валутна банкова сметка
 • Запитване
 • Фирми с персонал
 • 270-400 лв.
  на месец
 • Oсигурява се собственика
 • До 5 човека на трудов договор
 • Среден обем документи
 • До 40 документа на месец
 • Две левови банкови сметки
 • Две валутни банкови сметки
 • Запитване

Посочените цени за счетоводно обслужване са ориентировъчни. След провеждане на среща, запознаване с дейността на фирмата и в зависимост от сложността на счетоводното обслужване цената ще бъде допълнително обсъдена.

Фирми с по-голям документооборот и сложност на счетоводното обслужване получават оферта след допълнително запознаване със счетоводната им документация.

При регистрация на фирма от нас, за СТАРТИРАЩИ КОМПАНИИ /ДО 5 ДОКУМЕНТА НА МЕСЕЦ/ – ПЪРВИТЕ  ДВА МЕСЕЦА СА С БЕЗПЛАТНО СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ.

ТРЗ И ЛИЧЕН СЪСТАВ – цени на счетоводно обслужване:

 • за персонал до 5 човека на постоянен трудов договор 60 лева, плюс 10 лева за всяко следващо новонаето лице
 • В цената се включва подаване на уведомления в НАП за назначаване и освобождаване. Изготвяне на всички необходими документи при назнвачане и напускане на служител. Изготвяне на месечна ведомост за заплати, платежни нареждания. Изготяване и подаване на декларации обр.1 и обр.6. Изготвяне на служебни бележки.

Еднократни такси, при абонаментно счетоводно облужване, цени на счетоводно обслужване:

 • Годишно данъчно и счетоводно приключване до 31 март на следващата календарна година– едномесечно възнаграждение според индивидуалната ценова категория
 • Публикуване на Годишен Финансов Отчет в Търговския Регистър с включени такси 60 лв.
 • Данъчни ревизии от НАП  – 150 лв – изготвяне на документацията, предаване, представителна функция с постоянно присъствия на специалист счетоводител при проверката
 • Проверки в институции – 40 лв. за всеки отделен случай.
 • Актуално състояние или Удостоверение за липса на данъчни задължения – 40 лв.

Регистрация на фирма – Цени + Цени на счетоводно обслужване:

 • Регистрация на ООД
 • 350 лв.
 • Еднократна такса
 • Готова регистрация до 3 дни
 • 2 месец безплатно счетоводно обслужване
 • Запитване
 • Регистрация на ЕООД
 • 350 лв.
 • Еднократна такса
 • Готова регистрация до 3 дни
 • 2 месец безплатно счетоводно обслужване
 • Запитване

 

Счетоводна къща КИРИЛОВА
Цени на счетоводно обслужване , счетоводни услуги
User Rating
5 based on 1 votes
Вид услуги
Цени на счетоводно обслужване , счетоводни услуги
Контакти
Цени на счетоводно обслужване , счетоводни услуги,
ж.к. Младост,София,София-1000,
Telephone No.0876501976
Адрес
гр. София, ж.к. Младост
Описание
Счетоводна къща Кирилова предлага пълно счетоводно обслужване. Достъпни цени за счетоводно обслужване , счетоводни услуги за стариращ бизнес. С нас упеха Ви е гарантиран!

Вашият коментар