Цени на счетоводно обслужване , счетоводни услуги

Цени на счетоводно обслужване , счетоводни услуги

Годишно счетоводно приключване

За фирми, които не са осъществявали дейност през 2017 година, предлагаме пълния набор от услуги, чрез които Вие няма да се нуждаете от допълнително наемане на адвокат или чакане по институции:

 • изготвяне на ГФО на дружеството – баланс, ОПР, ОПП, Капитал, ДМА
 • изготвяне и подаване на необходимата документация в НСИ – срок 31.03.2018 година
 • изготвяне и подаване на необходимия набор от документи в НАП за годишно приключване- срок 31.03.2018 година
 • изготвяне и подаване на документи и декларации към Търговския регистър – срок за подаване 31.03.2018 година
 • Крайна цена: 150 лв

За фирми, които са осъществявали дейност през 2017 година и не са регистрирани по ЗДДС, предлагаме пълния набор от услуги, чрез които Вие няма да се нуждаете от допълнително наемане на адвокат или чакане по институции:

 • изготвяне на ГФО на дружеството – баланс, ОПР, ОПП, Капитал, ДМА, Справка за продажби, Справка за труд
 • изготвяне и подаване на необходимата документация в НСИ – срок 31.03.2018 година
 • изготвяне и подаване на необходимия набор от документи в НАП за годишно приключване с Годишен финансов отчет- срок 31.03.2018 година
 • изготвяне и подаване на документи и декларации към Търговския регистър – срок за подаване 31.06.2018 година
 • Цени за фирми:
  • с до 20 документа –  от 150 лв до 200 лв
  • с документи от 20 бр до 40 бр – цена от 200 лв до 300 лв.

Посочените цени за счетоводно обслужване са ориентировъчни. След провеждане на среща, запознаване с дейността на фирмата и в зависимост от сложността на счетоводното обслужване цената ще бъде допълнително обсъдена.

Цена на услугата „СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ“

Цената на абонаментните счетоводни услуги зависи  от няколко основни характеристики:


цени счетоводно обслужванеБрой документи на месец- Всяко счетоводно осчетоводяване, което документира стопански операции – приходни фактури, разходни фактури, брой на банковите транзакции, платежни нареждания, Приходен касов ордер – ПКО, Разходен касов ордер – РКО, начисления на заплати и др. цени счетоводно обслужване


 • услуги, търговия- търговия на дребно, търговия на едро, търговия и услуги, производство
 • Регистрация по ЗДДС цени счетоводно обслужване
 • Внос, Износ, ВОП, ВОД цени счетоводно обслужване
 • Брой на персонала – персонал назначен на трудов договор, персонал назначен на граждански договор, самоосигуряващи се лица
 • Брой на банкови сметки-левови и валутни, брой транзакции по тях, online банкиране
 • Дълготрайни активи – изготвяне на амортизационен план ени счетоводно обслужванеЦени счетоводно обслужване

Документооборот месечно – цени счетоводно обслужване

Нерегистрирани фирми по ЗДДС

 • Фирми с персонал
  Среден бизнес
 • 140-180 лв.
  на месец
 • до 5 човека на трудов договор
 • осигуряване на собственика
 • малък обем документи
 • до 20 документа на месец, приходни и разходни документи
 • Фирми с персонал
  До 5 човека на трудов договор
 • 180-290 лв
  на месец
 • осигуряване на собствениците
 • среден обем документи
 • до 40 документа на месец, приходни и разходни документи

 

Регистрирани фирми по ЗДДС

 • Фирми с персонал
  Среден бизнес
 • 200-270 лв.
  на месец
 • до 5 човека на трудов договор
 • осигуряване на собственика
 • малък обем документи
 • до 20 документа на месец, приходни и разходни документи
 • Фирми с персонал
  До 5 човека на трудов договор
 • 270 -400 лв
  на месец
 • осигуряване на собствениците
 • среден обем документи
 • до 40 документа на месец, приходни и разходни документи

Посочените цени за счетоводно обслужване са ориентировъчни. След провеждане на среща, запознаване с дейността на фирмата и в зависимост от сложността на счетоводното обслужване цената ще бъде допълнително обсъдена. Фирми с по-голям документооборот и сложност на счетоводното обслужване получават оферта след допълнително запознаване със счетоводната им документация.

СТАРТИРАЩИ КОМПАНИИ /ДО 5 ДОКУМЕНТА НА МЕСЕЦ/ – ПЪРВИТЕ  ДВА МЕСЕЦА БЕЗПЛАТНО

ТРЗ И ЛИЧЕН СЪСТАВ цени– за персонал до 5 човека на постоянен трудов договор 60 лева, плюс 10 лева за всяко следващо новонаето лице. В цената се включва подаване на уведомления в НАП за назначаване и освобождаване, изготвяне на месечна ведомост за заплати, платежни нареждания, декларации обр.1 и обр.6.,  служебни бележки, документи при напускане.

Еднократни такси, цени счетоводно обслужване

 • Годишно данъчно и счетоводно приключване – едномесечно възнаграждение според индивидуалната ценова категория
 • Публикуване на Годишен Финансов Отчет в Търговския Регистър с включени такси 80 лв.
 • Данъчни ревизии от НАП и счетоводни одити – 150 лв – изготвяне на документацията, предаване, представителна функция с постоянно присъствия на специалист счетоводител
 • Проверки от институциите – 40 лв. за всеки отделен случай.
 • Актуално състояние и Удостоверение за липса на данъчни задължения – 50 лв.

Регистрация на фирма – Цени:

Регистрация на ЕТ – 260 лв. + 1 месец безплатно счетоводно обслужване

Регистрация на ООД – 350 лв. + 1 месец безплатно счетоводно обслужване

Регистрация на ЕООД – 350 лв. + 1 месец безплатно счетоводно обслужване

Счетоводна къща КИРИЛОВА
Цени на счетоводно обслужване , счетоводни услуги
User Rating
5 based on 1 votes
Вид услуги
Цени на счетоводно обслужване , счетоводни услуги
Контакти
Цени на счетоводно обслужване , счетоводни услуги,
ж.к. Младост,София,София-1000,
Telephone No.0876501976
Адрес
гр. София, ж.к. Младост
Описание
Счетоводна къща Кирилова предлага пълно счетоводно обслужване. Достъпни цени за счетоводно обслужване , счетоводни услуги за стариращ бизнес. С нас упеха Ви е гарантиран!

Вашият коментар