Контакти

Контакти

Контакти

Контакти

Счетоводна къща КИРИЛОВА

РАБОТНО ВРЕМЕ:

Понеделник до Събота

10.00  до 19.00 часа

Адрес: София, ж.к. Младост 1, блок 14-А
Телефони: 0876/ 50 19 76

Е-мейл консултанти: office@schetovoditel-sofia.com
Е-мейл управител: kirilova@schetovoditel-sofia.com

Във връзка с натовареността ни до 31.03.2018 година по повод годишното счетоводно обслужване, моля всяка среща да бъде предварително уговорена по телефона с нас.

Контакти

Изпратете ни запитване

Можете дасе свържете с нас като попълните тази форма, ако имате нужда отпрофесионална помощ, или имате някакви въпроси. Можете също така дапопълнитеформатаза даоставите вашитекоментари или предложения.

Вашите имена:*
Телефонен номер:
Отностно:*
Запитване:*
Адрес на организацията:
E-mail:*
Website:

Счетоводни услуги

 • Счетоводни услугиСключване на договор за абонаментно счетоводно обслужване – Счетоводни услуги
 • Осчетоводяване на покупни и продажни фактури за месеца
 • Своевременно осчетоводяване на банкови документи – банкови извлечения
 • Следене на оборотите по ДДС
 • Съставяне на дневници по ЗДДС – дневник на покупките и дневник на продажбите
 • Съставяне и подаване на справка – декларация по ЗДДС към НАП
 • Подготвяне на документи за регистрация по ЗДДС – Счетоводни услуги
 • Електронно банкиране – Счетоводни услуги
 • Изготвяне на дневници на сметки – Счетоводни услуги

ТРЗ и личен състав

 • ТРЗ и личен съставКонсултации във връзка с формата на наемане на персонала
 • Изготвяне на трудови договори и прилежащата длъжностна характеристикa
 • Изготвяне на граждански договори
 • Изготвяне на месечни и годишни ведомости за работна заплата
 • Изготвяне на фишове за служителите
 • Обработка на отпуски на служителите
 • Регистрация на трудови договори в НАП
 • Регистрация на допълнителни споразумения в НАП
 • Изготвяне и регистрация за заповеди за прекратяване на трудовиправоотношения
 • Попълване и издаване на всички необходими трудови и осигурителни документи
 • Изготвяне на необходимите платежни документи
 • Изчисляване и подаване на болнични листове Контакти
 • Изготвяне на служебни бележки Контакти
 • Следене на полагаемия платен годишен отпуск Контакти
 • Своевременно представяне на информация за осигурените лица в НАП и НОИ
 • Представителство пред органите на НАП и НОИ при ревизии Контакти
 • Попълване на трудови и осигурителни книжки, заверка на осигурителен стаж Контакти

 Счетоводна къща Кирилова

Данъчни декларации

Попълване и подаване на годишни данъчни декларации на физически лица и юридицески лица /фирми/. Всички фирми са длъжни да подадат своята данъчна декларация до 31.03.2014. – Счетоводна къща Кирилова

Годишен финансов отчет

Изготвяне на счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за собствения капитал, отчет за паричния поток, приложение или счетоводна политика. – Счетоводна къща Кирилова
Счетоводна къща КИРИЛОВА
Контакти Счетоводна къща Кирилова
Вид услуги
Контакти Счетоводна къща Кирилова
Контакти
Контакти Счетоводна къща Кирилова,
ж.к. Младост,София,София-1000,
Telephone No.0876501976
Адрес
Контакти Счетоводна къща Кирилова
Описание
Контакти със Счетоводна къща Кирилова. Пълно счетоводно обслужване на достъпни цени. Регистрирай своята фирма и започни веднага.

Вашият коментар